X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود نرم افزار هیدرولوژی 6.43 Smada

نرم‌افزار Smada در رابطه با مسائل هیدرولوژی می‌باشد که چندین زیربرنامه را شامل می‌شود. هر یک از زیربرنامه‌ها می‌توانند مستقلاً اجراء شوند. توانمندی این نرم‌افزار در تهیه هیدروگراف سیلاب، روندیابی  هیدروگراف سیل در مخزن، طراحی مجرای فاضلاب، آنالیز همبستگی و توزیع‌های فراوانی و مدلسازی آلودگی می‌باشد.


 6.43 Smada

دانلود نرم افزار   6.43 Smada

     سهولت استفاده از نرم افزار موجب گردیده که در آموزش درس هیدرولوژی و کاربردی عملی (پروژه‌های مطالعاتی کوچک) بطور وسیع بکار گرفته شود. برنامه راهنمای طراحی هیدرولوژی Smada در سال 1990 توسط آقای Eaglin و همکاران در دانشگاه کالیفرنیا تهیه و توسعه یافت و در سالهای بعد نسخه­ی جدید آن نیز ارائه گردید.

(لینک کمکی)