زیباترین تصویر کره زمین تا به امروز

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ‘نــاســا’ تصویری از کـره زمین برای عموم منتشر کرد که عنوان شگفت انگیزترین تصویر کره زمین تا به امروز را از آن خود کرد! این تصویر که ‘مـرمــر آبی ۲۰۱۲’ نام گذاری شده، توسط ماهوراه ناسا که وظیفه رصد کردن زمین را برعهده دارد عکس برداری شده است. این تصویر از ترکیب چندین عکس گرفته شده توسط ماهوراه ‘سئومی اِن پی پی’ از زمین است. این ماهواره به تازگی توسط ناسا به فضا پرتاب شده است ‘سئومی اِن پی پی’ نسل جدید ماهوراه ناسا می باشد که مجهز به جدیدترین فناوری های تحقیقاتی بوده و وظیفه آن رصد کردن کره زمین می باشد
.