X
تبلیغات
رایتل

دانلود لیست عناوین پایان نامه های ژئومورفولوژی

امروز بمنظور آشنایی بیشتر دانشجویان ژئومورفولوژی به مقوله پورپوزال و عناوین پایان نامه های ژئومورفولوژی .حدود ۱۵۰عنوان از پایان نامه هایی که تا کنون در کشور کار شده را برای دانلود در این وبلاگ قرار دادم.امید است موجب رضایت شما دوستان عزیز قرار گیرددانلود لیست عناوین پایان نامه های ژئومورفولوژی

همچنین میتوانید برای مشاهده عناوین به ادامه مطلب مراجعه کنید

لیست عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

Geo.jee.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه نور

 

1)     مطالعه رسوب شناسی ، ژئومورفولوژی و هیدروشیمی پلایای محمد آباد واقع در جنوب غرب قائن

2)     بررسی روابط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه آبخیز کاشیدار (زیر حوضه گرگانرود

3)     بررسی روند پیشروی تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در طی خشکسالی اخیر در شمال و شرق دشت سیستان 

4)     بررسی روند تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گورسفید و تأثیر آن بر فعالیت‌های انسانی

5)     بررسی ژئومرفولوژی چاله‌ ابرقو و محدودیتهای توسعه انسانی در آن

6)     بررسی ژئومورفولوژی جلگه ساحلی دریای عمان

7)     بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تاکید بر کنترل حریم و بستر آن

8)     اکوتوریسم شمال استان خوزستان با تأکید بر ویژگیهای اکوژئومورفولوژی

9)     بررسی میزان فرسایش و رسوبزایی سازنده های گورپی ،‌پابده و میشان با استفاده از بارانساز مصنوعی در استان چهارمحال و بختیاری

10) بررسی نقش زمین لغزش ها در رسوب زائی(مطالعه موردی زیر حوزه میرگان استان چهارمحال بختیاری)

11) رسوب شناسی و ویژگیهای مهندسی نهشته های کواتر نر بخش شرقی اصفهان

12) بررسی مقدماتی خصوصیات مهندسی و پهنه بندی رسوبات کواترنر شهرستان گلپایگان

13) عملکرد فرسایش رودخانه کمال آباد (شهرستان اردبیل ) وپیامدهای آن

14) فرسایش وراههای کنترل آن درحوضه آبریز دویرج بالا (دهلران)

15) هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه لیله جوانرود

16) توسعه ظرفیتهای اکوتوریسم باتاکید برویژگیهای ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی : شهرستان پاوه - اورامانات)

17) تحلیل ساختاری شکستگی های سازند آسماری درزون ایذه وکاربرد آن در مدل سازی مخازن هیدروکربوری

18) مکان یابی وسامان دهی مراکز دفن پسماندهای جامد دره شهر با تاکید بر ژئومورفولوژی کارست

19) ارزیابی عملیات آبخیز داری بر حفاظت خاک در حوضه آبخیز سد برنجانستک ( شهرستان قائم شهر )

20) ژئومورفولوژی کویر دامغان

21) پژوهشی در ژئومورفولوژی حوضه زنوز چای,

22) نقش پارامترهای ژئومورفولوژی در مکانیابی و توسعه فیزیکی شهر کرج,

23) ارزیابی فرسایش و تولید رسوب در واحدهای ژئومورفولوژی حوضه آبریز صوفی‌چای (سد علویان)

24) واسنجی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه چنار سوخته)

25)  بررسی نقش عوامل ژئومرفولوژیکی در فرسایش آبی بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود با استفاده از GIS

26)  بررسی ارتباط پوشش گیاهی، خاک و واحدهای ژئومرفولوژی در مراتع حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از سیستم اطلاعات

27) بررسی گسل شمال تبریز در فاصله بین تبریز و بستان آباد,

28)   مکان یابی و ساماندهی مراکز دفن پسماندهای جامد دره شهر با تاکید بر ژئومورفولوژی کارست 

29) بررسی پتانسیل های معدنی شمال شرق استان کردستان

30) نقش فرایندهای ژئومورفیک   رودخانه ای در مخاطرات طبیعی

31) بررسی و پهنه بندی حرکات توده ای با تاکیدبرلغزش     (حوضه آبریزمادرسو)

32) بررسی اثرات متقابل ژئومورفولوژی و اکوتوریسم از دیدگاه توسعه پایدار با استفاده از مدل تحلیلی

33) تحلیل روند تغییرات بیوژئومورفولوژیک حوضه آبخیز بجوشن چای و تاثیر آن بر فرسایش دامنه ای و تولید رسوب

34) حلیل دینامیک و شکل مجزا در حوضه آبریز رودخانه مهاباد

35) نقش مورفوتراویتونیک در پیدایش و توسعه پدیده های کارستی مطالعه موردی

36) بررسی تاثیر تغییرات کاربردی اراضی بر ویژگی های هیدروژئومورفولوژی حوزه تهم چای

37) تحول زئومورفولوژی دامنه شمالی شرقی کوه کرکس و دشت های پیرامون آن

38) بررسی تحول ژئومورفویک دامنه ها در منطقه کرمان

39) حرکات دامنه‌ای در حوضه آبخیز شاهرود تا تنگه میر

40) بررسی تحول ژئومورفولوژیکی منطقه ماکو

41) ژئومورفولوژی توده الوند همدان و دشتهای اطراف آن

42) ژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد مارون و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی این سد

43) هیدرومورفولوژی حوضه کال شور در منطقه سبزوار

44) بررسی ساز و کار زمین لغزش و راههای پیشگیری از خسارات ناشی از آن در منطقه نور حوضه آبخیز وازرود/ صدرالدین متولی.- به راهنمایی محمدرضا ثروتی، به مشاوره شاپور گودرزی و جمشید جداری عیوضی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات

45) نقش مطالعات ژئومورفولوژیکی در مدیریت بلایای طبیعی (مطالعه موردی حوضه آبریز رود رامیان

46) ژئومورفولوژی کارست در حوضه آبریز کارده واقع در ارتفاعات کپه داغ با تاکید بر منابع آب کارست

47) ژئومورفولوژی کمی حوضه آبخیز حبله‌رود و نقش آن در مدیریت محیط

48) ژئومورفولوژی کارست زاگرس چین‌خورده مطالعه موردی تاقدیس خاویز شمالشرق بهبهان/

49) بررسی ژئومورفولوژی جاده اردبیل تا آستارا با تاکید بر ژئومورفولوژی انسانی

50) ژئومورفولوژی دشت مغان با تاکید بر پدیده شورشدگی زمین‌های کشاورزی (محدوده بین شهر پارس‌آباد و روستای تکله

51) ژئومورفولوژی حوضه رودخانه آذرشهر با تاکید بر مدیریت محیط

52) ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه حویق (شهرستان تالش) با تاکید بر فرایندهای دامنه‌ای

53) اثرات سد مخزنی کرخه بر ژئومورفولوژی آن (دریاچه سد)

54) ژئومرفولوژی حوضه هراز (پلور تا شهرستان آمل)

55) ژئومورفولوژی و مدیریت منطقه ساحلی مازندران مورد: خیررود نوشهر تا سردابرود چالوس

56) بررسی عوامل اقلیمی و ژئومورفولوژی سیلاب در نوشهر (حوضه رودخانه‌های کرکرود و ماشلک

57) نقش ژئومورفولوژی - هیدرولوژی بر آبهای زیرزمینی دشت رومشکان شهرستان کوهدشت استان لرستان و بررسی مسائل آن

58) تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر (مطالعه موردی شهر سنندج)

59) نقش عوامل و فرآیندهای ژئوموروفولوژیکی در ایجاد و توسعه شهر کرج و مدیریت مخاطرات محیطی آن

60) کاربرد ژئومرفولوژی در آمایش سرزمین (نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ لار

61) نقش ویژگی‌های ژئومورفولوژی و تاثیر آن بر وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی، مطالعه موردی: حوضه فشند

62) بررسی هیدرومرفولوژی رودخانه چالان چولان (دشت سیلاخور) با تاکید بر منابع و مسائل آب آن منطقه

63) مخاطرات محیطی حوضه آبخیز زیارت (جنوب گرگان

64) شواهد تحولات ژئومرفولوژیکی کواترنر در کف حوضه مسیل

65) بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده ای ( مطالعه موردی: جاده ساری – رامسر )

66) بررسی ژئومورفولوژیکی در مکان یابی دفن زباله های شهری بناب

67) بررسی آثار ژئومورفولوژیکی سیلاب در حوضه رئیسکلا: البرز شمالی رضا اسماعیلی

68) تحلیل ژئومورفولوژی رودخانهای حوضه آبریز لاویج رود با تاکید بر استیل رود/رضا اسماعیلی؛ به راهنمایی: محمدحسین رضایی مقدم؛ استاد مشاور: احمد فاخری فرد

69) مدیریت جاذبههای اکوتوریسمی پدیدههای ژئومورفولوژی استان هرمزگان

70) پراکندگی ، منشا ، سن و آثار دیرینه اقلیم لس ها در شمال مرکزی ایران دکتر محمدرضا ثروتی ، رضا اسماعیلی

71) کاربرد و جایگاه علم ژئومرفولوژی در مطالعات شهری و مکان یابی شهرها

72) کاربرد ژئومورفولوژی در محیط زیست مطالعه موردی مکان یابی دفن زباله

73) ارت‍ب‍اطات‌ دش‍ت‌ - ک‍وه‍س‍ت‍ان‌ در م‍ن‍اطق‌ ک‍وه‍پ‍ای‍ه‌ای‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌: دش‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ و ارت‍ف‍اع‍ات‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌؛ دره‌ م‍رت‍ف‍ع‌ آه‍ار

74) بررسی ارتباط بین واحدهای ژئومورفولوژی و منابع آب در حوضه آبریز مه‌ولات

75) بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه قزقنچای و نقش آن در تولید رسوب و اثر آن بر سد سله‌بن (نمرود)

76) بررسی اشکال فرسایشی خاک در رابطه با ویژگی‌های ژئومورفولوژی

77) بررسی اشکال و فرآیندهای دامنه ای در حوضه رودخانه کال سالار با تاکید بر کاربری زمین  

78) بررسی امکانات گردشگری (توریسم) در حوضه آبخیز کن با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی

79) بررسی پدیده‌های ژئومورفولوژی حوضه آبریز تلخه رود با تاکید بر ژئومورفولوژی کمی رودخانه 

80) بررسی تحول ریخت‌شناسی نیمرخ طولی زیرحوضه‌های کرخه

81) بررسی تحول ژئومورفولوژیکی بخشی از ناحیه ساحلی دریای عمان (از زمین تا کلات)    

82) بررسی تحولات ژئومورفولوژی حوضه رودخانه الوند و تهیه نقشه ژئومورفولوژی آن 

83) بررسی تحولات ژئومورفولوژی منطقه‌ی تخت‌سلیمان در راستای مدیریت محیطی آن

84) بررسی تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه رودخانه ایوانکی به منظور برنامه‌ریزی بهینه جهت توسعه پایدار

85) بررسی تراسها و مخروط افکنه های حوضه اهر چای تاقشلاق شاهرودی

86) بررسی رابطه بین عوامل ژئومرفولوژی و اشکال مختلف فرسایش در حوضه آبخیز حسن‌آباد

87) بررسی روند پیشروی تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در طی خشکسالی اخیر در شمال و شرق دشت سیستان

88) بررسی روند تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گورسفید و تأثیر آن بر فعالیت‌های انسانی  

89) بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تاکید بر کنترل حریم و بستر آن

90) بررسی ژئومورفولوژی حوضه رودخانه کر ( در زاگرس )

91) بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز زشک ـ سرآسیاب شاندیز با تاکید بر آلاینده‌های زیست محیطی

92) بررسی ژئومورفولوژی و هیدرولوژی حوضه سراب نیلوفر با تاکید بر دریاچه کارستی سراب نیلوفر 
بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز کشف رود غربی و نقش آن در حل بحران آب دشت مشهد

93) بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژیومورفولوژیکی در زون کپه داغ (مطالعه موردی حوضه آبریز کوشک آباد

94) بررسی عوامل و اثرات متقابل ژئومورفولوژی و فعالیتهای انسانی در حوضه زنجانرود با تأکید بر بخش سفلای حوضه (از نیک‌پی‌ تا قزل‌اوزن)

95) بررسی مسائل جغرافیای طبیعی در قرآن کریم با تأکید بر مسائل ژئومورفولوژی

96) بررسی نقش زمین ساخت در ژئومورفولوژی حوضه آبخیز سرآبله با تاکید بر اشکال کارست  

97) بررسی نقش ژئومورفولوژی محور ( جلفا - مرند - تبریز ) در حرکات نظامی

98) بررسی نقش ویژگی‌های ژئومورفولوژی در منابع آب شمال کویر حاج علیقلی و امکان‌سنجی بهره‌برداری بهینه در توسعه منطقه با استفاده از GIS-RS 

99) بررسی و ارزیابی لندفرم‌های کواترنر و شناخت روش‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی ( با تأکید بر استان خراسان

100) بررسی ویژگیهای ژئومرفولوژی در ارتباط با منابع آب زیرزمینی دشت ایوان

101)ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ت‍اق‍دی‍س‌ گ‍زه‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍ن‍اح‌

102)ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ وق‍وع‌ ح‍رک‍ات‌ دام‍ن‍ه‌ای‌ و ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ آن‌ در ج‍ادت‍ه‌ ک‍رج‌ - چ‍ال‍وس‌ (ک‍رج‌ - ک‍ن‍دوان‌)

103)ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ح‍ور اس‍ال‍م‌ ب‍ه‌ خ‍ل‍خ‍ال‌ ب‍ادی‍دگ‍اه‌ ن‍ظام‍ی‌

104)ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ درم‍ک‍ان‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌که‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ه‍رس‍ی‍ن‌  

105)پژوهشی در ژئومورفولوژی دامنه شمالی میشو غربی-آذربایجان

106)پهنه‌بندی وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز لیله جوانرود با تاکید بر عوامل انسانی

107) پیامدهای ژئومورفیک سدهای مخزنی بر لندفرمهای دشت جنگل تربت‌حیدریه

108)  ت‍اث‍ی‍ر گ‍ن‍ب‍ده‍ای‌ ن‍م‍ک‍ی‌ ب‍ر ش‍وری‌ آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ و زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ن‍در ل‍ن‍گ‍ه

109)تحلیل روابط ژئومورفولوژِی و سیتولوژی با فرسایش خاک در حوضه تفت

110) رابطه هیدروژئومورفولوژی رودخانه جاغرق و مسائل زیست محیطی آن 

111) رویکردهای زمین ریخت‌شناسی ایرانیان در شیوه‌های ساخت و ساز و سازش با مخاطرات محیط  

112) ژئومورفولوژی آبخیز رود نم‌رود با تأکید بر حرکات دامنه‌ای

113)  ژئومورفولوژی حوضه آبخیز رودخانه خوانسار با تاکید بر مسئله فرسایش خاک

114)ژئومورفولوژی حوضه رودخانه هراز 

115) ژئومورفولوژی دره‌ی آهار و تأثیر آن بر گذراندن اوقات فراغت شهروندان تهرانی

116)ژئومورفولوژی دینامیکی حوضه آبریز رادکان با تأکید بر کنترل سیلاب

117)  ژئومورفولوژی مخروط افکنه بوژان (با تأکید بر مکان‌گزینی سکونتگاههای روستایی

118) ژئومورفولوژی و هیدرولوژی دشت رفسنجان

119)ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز فریزی (بینالود

120) ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ب‍اب‍ل‌ رود

121) ش‍ن‍اخ‍ت‌ ژئ‍وم‍وف‍ول‍وژی‌ ک‍وات‍رن‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ آن‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ی‍ز طال‍ق‍ان

122) لندفرم‌های بیابانی (بادی) در منطقه سه قلعه‌سرایان با تاکید بر برنامه‌ریزی محیطی

123)  مخاطرات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز کال‌سالار شهرستان تربت‌حیدریه  

124)مخاطرات ژئومورفولوژیکی در حوضه آبریز کنگ با تاکید بر حرکات دامنه‌ای

125)م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آب‍اده‌ و اق‍ل‍ی‍د (در ف‍ارس‌ ش‍م‍ال‍ی‌) ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رم‍ن‍اب‍ع‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آب‌ و خ‍اک‌ و ک‍ارب‍ری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ اراض‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه

126)مطالعه ژئومورفولوژیکی و دیرینه آب و هواشناسی دریاچه های کویری در ایران

127)مطالعه علل کاهش عمر مفید سد مهاباد و شناسایی نواحی مستعد تولید رسوب در بالادست آن 

128)مکان‌یابی سد زیرزمینی شنی در بخشی از حوضه رودخانه گیلان‌غرب

129)نحوه پراکندگی سکونتگاه‌ها در ارتباط با خطوط گسل در شهرستان تربت‌حیدریه

130)نقش ژئومورفولوژی در مکانیابی و توسعه فیزیکی شهر ایلام

131)نقش ژئومورفولوژی کاربردی در استخراج منابع شن و ماسه مورد نیاز کلانشهرها (نمونه موردی شهر مشهد

132)نقشه ژئومورفولوژی زاگرس (اشترانکوه)

133)یدروژئومورفولوژی و نقش آن در توسعه منطقه شهر بابک

134) ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز بخش بایگ با تاکید بر عوامل آنتروپوژنیک

135)وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ دام‍ن‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍لان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه

136)رابطه خاک و ژئومرفولوژی در منطقه گدارکبک جهارمحال و بختیاری 

137)ارزیابی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی براساس مرفولوژی مخروط افکنه‌ها (مورد نمونه: مخروط افکنه‌های دامنه شمالی میشو داغ

138)بررسی علل وقوع زمین لغزش در روستای نصیرآباد ورزقان (استان آذربایجان‌شرقی) با استفاده از روشهای کمی

139)نقش زمین ساخت در تحول زمین ریخت‌شناسی پایکوههای شمالی کوه بزقوش

140)بررسی نقش ویژگیهای سازندهای سطحی در وقوع لغزش‌ها مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی قوشه‌داغ (بین اهر و مشکین‌شهر

141)ژئومورفولوژی و تغییرات آب و هوایی هولوسن در کوه گچی قلعه‌سی و دامنه‌های مجاور آن (شمالغرب ایران)

142)شبکه‌های رودخانه‌ای ناموافق در بخش شرقی دامنة شمالی میشوداغ و نقش فعالیت‌های تکتونیکی در شکل‌گیری آن

143) پژوهشی در تکامل ژئومورفولوژی دریاچه نئور، شمال‌غرب ایران «منطقه اردبیل»