X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه منجیر

مطالعه و بررسی ساختارها و سازندهای زمین شناسی ‏و همچنین بررسی شاخصهای کمی در ارزیابی حرکات تکتونیک ‏فعال درحوضه آبریز رودخانه منجیر
نام درس:ژئو عملی-استاد:دکتر حسین زاده-گردآورنده:رضا آقاجانی دلاور


download (word)