X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود نرم افزار Surfer 8 و آموزش فارسی آن

نرم افزار سورفر یک نرم افزار جامع برای محاسبات و ترسیمات مهندسی نقشه برداری،‌پروژه های اکتشاف معدنی و جغرافیا با استفاده از داده های مکانی است.این نرم افزار که تحت سیستم عامل ویندوز کار می کند ، قابلیت ویژه ای در رسم توپوگرافی منطقه ای و عوارض سطحی دارد.
1) ترسیم نقشه های توپوگرافی 
2) ترسیم نقشه های هم عیار 3) ترسیم نقشه های آنامالی و هاله های ژئو شیمی 4) ترسیم نقشه های هیدرو گراف 5) ترسیم نقشه های هیدرولوژی  6) محاسبه حجم و شکل ذخایر معدنی 7) محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی 8) ترسیم نیم رخ های توپوگرافیآموزش فارسی نرم افزار -  دانلود نرم افزار(12916KB)-راهنمای دانلود از سایتrapidshare