X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود فلشهای زمین شناسی (سری اول)


آب فشان                   آب زیرزمینی

حرکت یخچال

پر شدن سفره آب زیرزمینی                       هیدروترمال(آب داغ)

امواج آب ۱
امواج آب ۲
امواج آب ۳

سایزموگراف(امواج لرزه ای)               تشکیل مخروط افکنه در چاه

برخورد شهاب سنک به زمین

آتشفشان 1 2 3 4 5 6                              بستر رودخانه

ستاره ها                               اشتقاق قاره ها                        چرخه آب


این فایهای فلش با فرمت SWF بوده و در پروژه ها و پاورپونتهای آموزشی مورد استفاده فراوان قرار می گیرند.

دانلود نرم افزارFlash_Player_Pro